LBA - termalna kopališča...
V rubriki reference si lahko ogledate naše izvedene projekte ... več >
Uporabne datoteke :
LBA katalog 1/3
LBA katalog 2/3
LBA katalog 3/3
kontakt:
LBA d.o.o.
Ljubljanski biro za arhitekturo, projektiranje in inženiring
Karlovška 1e, 1000 Ljubljana
tel.: 01/426 02 20
arhitekt Janez KOBE

Rodil se je 5. februarja 1947 v Novem mestu. Leta 1970 je diplomiral na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. V AB arhitektnem biroju je kot vodja projektantske skupine delal in izvajal projekte, ki jih je pridobil na natečajih. Leta 1989. leta ustanovi LBA - Ljubljanski biro za arhitekturo, v okviru katerega izvaja vse kasnejše projekte.Sodeloval je na mnogih javnih, republiških, nekoč zveznih jugoslovanskih in vabljenih natečajih, na osnovi katerih so bili REALIZIRANI sledeči njegovi večji projekti >>