LBA - termalna kopališča...
V rubriki reference si lahko ogledate naše izvedene projekte ... več >
Uporabne datoteke :
LBA katalog 1/3
LBA katalog 2/3
LBA katalog 3/3
kontakt:
LBA d.o.o.
Ljubljanski biro za arhitekturo, projektiranje in inženiring
Karlovška 1e, 1000 Ljubljana
tel.: 01/426 02 20
ARHITEKT JANEZ KOBE
DOKUMENTACIJA AVTORSKIH PROJEKTOV izdelanih v letih od 1969 do 2006.
1969 - slovenski natečaj za idejno arhitekturno rešitev HOTELA LEV v Bohinju, soavtor arh. Fedor Špacapan: odkupna nagrada
1971 - slovenski natečaj za idejno rešitev STANOVANJSKEGA NASELJA KOTLJE na Ravnah na Koroškem, soavtor Borut Delak, odkupna nagrada. Realizacija: izvedbeni arhitekturni projekti za objekte naselja KOTLJE, soavtor Borut Delak, sodelavka Miša Škofič.
1973 - jugoslovanski dvostopenjski natečaj za idejno urbanistično arhitektonsko rešitev AVTOBUSNEGA TERMINALA v Zagrebu, soavtor Borut Delak, 2. nagrada

1974 - jugoslovanski natečaj za urbanistično in arhitektonsko rešitev MESTNEGA SREDIŠČA KRALJEVA, soavtor Borut Delak, odkupna nagrada.

1974 - slovenski natečaj za idejno arhitekturno rešitev POSLOVNE STAVBE SPLOŠNA PLOVBA PIRAN v Portorožu, sodelavka Dada Kovačič stud arh., 1. nagrada. Realizacija: izvedbeni projekti arhitekture za poslovno stavbo, sodelavci AB biroja: Janez Šubic ..., izvedbeni projekti interiera in opreme za poslovno stavbo in klub pomorščakov, sodelavki Irena, Breda Bonač.

1975 - jugoslovanski natečaj za idejno arhitekturno rešitev za KULTURNI CENTER v

1976 - jugoslovanski natečaj za idejno urbanistično arhitekturno rešitev za STANOVANJSKI KOMPLEKS LIVADE II v Izoli, sodelavci Janez Šubic, Žitogoj Lozič: 1. nagrada. Realizacija: zazidalni načrt kompleksa Livade II, idejni projekti za objekte kompleksa Livade II, izvedbeni projekti zunanje ureditve 1. faze kompleksa Livade II, sodelavci projektanti: Šubic Janez, Žitogoj Lozič.

1977 - zazidalni načrt za STANOVANJSKO NASELJE S 13 v Ilirski Bistrici, s sodelavci.

1978 - slovenski natečaj za idejno urbanistično in arhitektonsko rešitev za STANOVANJSKO NASELJE ŠKOFJA LOKA, s sodelavci.

1978 - jugoslovanski natečaj za urbanistično in arhitekturno rešitev STANOVANJSKEGA KOMPLEKSA ŽUSTERNA v Kopru: 2. nagrada, s sodelavci.

1978 - jugoslovanski natečaj za urbanistično in arhitekturno rešitev za ŽELEZNIŠKO POSTAJO LJUBLJANA, s sodelavci.

1979 - idejni in izvedbeni projekti arhitekture ADAPTACIJA GOSTILNE VIS, Ljubljana, izvedbeni projekti interiera in opreme gostilne Vis, s sodelavci.

1979 - zazidalni načrt za STANOVANJSKO NASELJE PODVRH pri Mozirju, izvedbeni projekti arhitekture za stanovanjske objekte naselja Podvrh, sodelavec projektant Žitogoj Lozič.

1980 - Idejni projekt za STANOVANJSKI KARE BS 5/2 v Ljubljani, izdelan na osnovi prvonagrajenega projekta Grega Košaka.

1980 - jugoslovanski natečaj za urbanistično in arhitekturno rešitev HOTELSKEGA KOMPLEKSA SLOVENSKA PLAŽA v Budvi, 1. nagrada, sodelavci: Žitogoj Lozič, Janez Šubic, George Danial. 1981 realizacija kompleksa Slovenska plaža, 3.500 ležišč. Realizacija: zazidalni načrt kompleksa Slovenska plaža. Izvedbeni projekti arhitekture za turistične objekte: trg Cipres, ter objekte A,B,C,D,E,F,G,H; sodelavci projektanti: George Danial, Vladimir Fon in drugi. Izvedbeni projekti arhitekture za objekt Sprejemni terminal, sodelavec projektant Žitogoj Lozič. Izvedbeni projekti arhitekture za objekt Gostinski center; sodelavec projektant Frane Hočevar. Izvedbeni projekti za interier in opremo objekta Sprejemni terminal, projektant sodelavec Žitogoj Lozič. Izvedbeni projekti zunanje ureditve kompleksa Slovenska plaža, projektant sodelavec Janez Šubic. Izvedbeni projekti za interijer in opremo apartmanov in hotelskih sob. Izvedbeni projekti za interier in opremo gostinskih in trgovskih lokalov; sodelavci: Bojana Amon,Marjeta Brenk, Mirko Brnič,Irena Černič, Jasna Lempl, Frane Hočevar,Darja Lisjak, Andreja Jug, Dragana Midič, Boris Jukič, Nenad Kocjan, Matjaž Sušnik. Idejni in izvedbeni projekti za vizualne komunikacije kompleksa; soavtor Žitogoj Lozič, designer Žitogoj Lozič.

1984 - idejni projekt za HOTELSKI KOMPLEKS RAS IBN HANI v Siriji, 3.000 ležišč; sodelavec Žitogoj Lozič.

1984 - idejni projekt za HOTEL IN BUNGALOVE “BDEIR & ATTAR“ v Siriji.

1985 - jugoslovanski vabljeni natečaj za urbanistično in arhitekturno rešitev turističnega kompleksa DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA pri Dubrovniku, 3000 ležišč, 1. nagrada. Realizacija 1. faze kompleksa - 1700 ležišč do leta 1987. Izvedbeni projekti arhitekture za apartmajske in hotelske objekte kompleksa s sodelavci. Izvedbeni projekti arhitekture za objekt Bazenski center in plažne objekte s sodelavci. Izvedbeni projekti arhitekture za objekt Gospodarski center, sodelavec projektant Mladen Lukas. Izvedbeni projekti arhitekture zunanje ureditve 1. Faze apartmajskega kompleksa SODERINI, sodelavec projektant Bojan Bračko. Izvedbeni projekti za interier in opremo apartmajev in hotelskih sob. Izvedbeni projekti interiera in opreme Sprejemne recepcije SODERINI, sodelavec projektant Žitogoj Lozič. Izvedbeni projekti za interijer in opremo gostinskih lokalov: Nacionalni restoran, Riblji restoran, picerija, kafe bar, Restoran Elafiti, Restoran Taverna, Night Club; sodelavka Marjeta Brenk. Izvedbeni projekti za trafiko in frizerski salon, market, plažni bar I in plažni bar II; projektant Žitogoj Lozič. Izvedbeni projekt za vizualne komunikacije kompleksa SODERINI; soavtor in designer Žitogoj Lozič.

1987 - idejni projekt arhitekture za HOTEL ARAGUZA, Dubrovnik

1987 - vabljeni natečaj za urbanistično arhitekturno rešitev za TURISTIČNI KOMPLEKS BRAČ v Splitu, 2.000 ležišč; sodelavec projektant Žitogoj Lozič, Bojan Bračko, Haris Brčkalija.

1987 - idejni projekt za HOTEL PEČINA, Dubrovnik.

1988 - Slovenski natečaj za idejno arhitektonsko rešitev HOTELA VOJKOV DOM v Portorožu, 3. nagrada; sodelavec Žitogoj Lozič.

1988 - izvedbeni projekti za objekte APART HOTELI GOZD MARTULJEK; sodelavca projektanta Bojan Bračko, Haris Brčkalija.

1988 - izvedbeni projekti za PORODNIŠNICO v Solikamsku, Rusija; projektanti Bojan Bračko, Žitogoj Lozič, sodelavec Haris Brčkalija, med. tehnologija Bojan Bračko.

1989 - Slovenski natečaj za idejno arhitektonsko rešitev objekta NARODNE UNIVERZITETNE KNJIŽNICE - NUK v Ljubljani, 2. nagrada; sodelavec Haris Brčkalija, maketa Jure Škofič.

1989 - Feasibility Study za Turistični kompleks DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA Dubrovnik; sodelavec Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1989 - idejni urbanistično arhitekturni projekt za SANATORNI KOMPLEKS NEBUG v Rusiji, Črno morje, 3.000 ležišč; sodelavec Haris Brčkalija.

1990 - Realizacija 1. faze kompleksa SANATORIJ BELAJA RUS, v letih 1991 - 93. Idejni in izvedbeni projekti arhitekture za objekte 1. faze sanatorija BELAJA RUS; sodelavci projektanti: Bojan Bračko, Haris Brčkalija, Mladen Muck, Marjana Gaspari, Marjeta Brenk, Bojana Bizjak; funkcionalna in medicinska tehnologija: Bojan Bračko, Nevenka Sedej. Izvedbeni projekti za interijer in opremo za: sobe hotela, penzionska restavracija, taverna,  recepcija hotela, centralna promenada, bazenski center, gledališka dvorana, športna dvorana, terapije sanatorija, ambulanta in diagnostika; sodelavci projektanti : Marjeta Brenk, Bojana Bizjak. Izvedbeni projekti za vizualne komunikacije Sanatorija BELAJA RUS; sodelavci projektanti Bojan Bračko, Marjeta Brenk. Izvedbeni projekti za plažni kompleks Sanatorija BELAJA RUS, 7000 m2; sodelavec projektant Mladen Muck.

1991 - idejni projekti za STREHE na obstoječih stan. stolpnicah v Kranjski Gori; sodelavec Haris Brčkalija.

1991 - idejni projekt BOLNIŠNIČNEGA KOMPLEKSA MINSK v Belorusiji. Idejni projekt za SPECIJALISTIČNI DISPANZER ZA RADIOLOGIJO, 65 500 m2, projektant za medicinsko tehnologijo Bojan Bračko, sodelavec projektant Haris Brčkalija. idejni projekt za SPECIJALISTIČNI DISPANZER ZA HEMATOLOGIJO, 46 000 m2, sodelavci projektanti Bojan Bračko (med. tehnologija), Haris Brčkalija. idejni projekt za SPECIJALISTIČNI DISPANZER ZA PATOLOGIJO, 10 000 m2, sodelavci projektant Bojan Bračko (med. tehnologija), Haris Brčkalija. Idejni projekt za GOSPODARSKI OBJEKTI BOLNIŠNIČNEGA CENTRA, 15 000 m2.

1992 - Prefeasibility study za HOTEL BERNARDIN v Portorožu, izdelano 1992; soavtor Žitogoj Lozič, sodelavci Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1992 - idejni projekt za ŠPORTNO DVORANO BERNARDIN, sodelavec projektant Žitogoj Lozič, sodelavec Haris Brčkalija.

1992 - idejni projekt za KOMPLEKS SANATORIJ II NEBUG, Rusija, 25 000 m2; sodelavec projektant Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1992 - idejni projekt za SANATORIJ BELAJA RUS, HOTEL II NEBUG, Rusija 18 000 m2; sodelavec projektant Haris Brčkalija, Mladen Muck

1992 - izbrani na mednarodnem natečaju za BOLNICA GOMELJ, Minsk v Belorusiji, 48 000 m2 .Realizacija od 1993. leta: izvedbeni projekti za objekt DTS, izvedbeni projekti za bolnišnični objekt, izvedbeni projekti za gospodarski center, izvedbeni projekti za zunanjo ureditev; sodelavci projektanti: Bojan Bračko, Haris Brčkalija, Mladen Muck, Janez Šubic
projektant za funkc. in med. tehnologijo Bojan Bračko, Nevenka Sedej.

1992 - BEAUTY CENTER BARBY, TPC Murgle v Ljubljani. Izvedbeni projekti interijera, realizirano 1993, sodelavec projektanti Haris Brčkalija Mladen Muck, sodelavka Barbara Kobe.

1992 - idejni urbanistični in arhitektonski projekti za stanovanjsko naselje MS 3/3-2 SNEBERJE v Ljubljani, sodelavci projektant Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1993 - BOLNICA ZA ŠPORTNO MEDICINO, Riyadh, Kraljevina Saud. Arabija, 6 000 m2. Projektirano 1993, v realizaciji: Izvedbeni projekti arhitekture za objekt in izvedbeni projekti medicinske opreme; sodelavci projektanti: Bojan Bračko,Haris Brčkalija, Mladen Muck, projektant za funkc.in med tehnologijo Bojan Bračko.

1993 - idejni projekt PRIOR BANKA in BUSINESS CENTER MINSK Belorusija, 32 000 m2, sodelavec projektant Haris Brčkalija, Mladen Muck. Varianta Prior Banka in Business centra Minsk, 25.000 m2, projekt sprejet na Urbanističnem svetu Minsk; sodelavec projektant Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1993 - idejni projekt BUSINESS TRADE CENTER MINSK, Belorusija, 17 300 m2; sodelavec Haris Brčkalija, Mladen Muck

1993 - idejni projekt za BANKA v KRASNODARJU, projekt za adaptacijo opreme, Rusija; sodelavec projektant Mladen Muck

1993 - idejni projekt PROFILAKTIČNI DISPANZER GOMELJ, Belorusija 2 000 m2; sodelavec projektant Bojan Bračko Mladen Muck

1993 - idejni projekt BOLNICA v PERMU, Rusija, 3 000 m2.

1993 - idejni projekt HILTON HOTEL MINSK, Belorusija, 19 000 m2; sodelavec projektant Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1993 – idejni projekt AIRPORT HOTEL MINSK II, Belorusija, 18 600 m2, sodelavec projektant Haris Brčkalija, Mladen Muck. Varianta Airport hotel Misnk II, Belorusija, 19 800 m2, projekt sprejet na Urbanističnem svetu.

1993 - idejni projekt VZLETNO - PRISTAJALNA STEZA, LETALIŠČE MINSK II, Belorusija; sodelavci projektanti Janez Šubic, Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1993 - idejni projekt VZDRŽEVALNI CENTER AVIONOV, LETALIŠČE MINSK II, Belorusija: hangarji za avione, 35 800 m2, servisne delavnice, 24 000 m2, administrativni center, 20 000 m2, idejni projekt; projektanti Janez Šubic, Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1993 - POSLOVNI PROSTORI LBA v Ljubljani, izvedbeni projekti 1993, realizirano; sodelavci projektanti Mladen Muck, Haris Brčkalija, sodelavka Barbara kobe.

1993 - idejni projekt AMERICAN MATERNITY HOSPITAL, Atene, Grčija, 13 000 m2; sodelavci projektanti Bojan Bračko (funkcionalna med. tehn.), Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1993 - idejni projekt ADMINISTRATIVNA ZGRADBA CARINARNICE, Tuapse, Rusija, 6 000 m2; sodelavec projektant Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1994 - BOLNICA v YAKUTSKU, Rusija, 12 000 m2; projektant Haris Brčkalija, med. tehn. Bojan Bračko.

1994 - idejni projekt BOLNICA v NJAGANU, Rusija, 34 000 m2; sodelavci projektanti Bojan Bračko (med. tehnologija), Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1995 - PRENOVA IN DOZIDAVA VILE PAPIČ v Novem mestu, izvedbeni projekti, v realizaciji; sodelavec projektant Haris Brčkalija, Nataša Špende, Barbara Kobe.

1995 - idejni projekt REZIDENCA predsednika Belorusije, Soči, Rusija; sodelavci projektanti Haris Brčkalija, Mladen Muck,sodelavka Barbara. Idejni načrt interiera REZIDENCA predsednika Belorusije; sodelavec projektant Mladen Muck.

1995 - idejni projekt PRENOVA HOTELA SLOVENIJA v Rogaški Slatini; sodelavci projektanti Mladen Muck, Haris Brčkalija.

1995 - idejni projekt KOMPLEKS Z GRAND PRIX STEZO pri Ljubljani, projektirano 1995; projektanta Haris Brčkalija, Jure Škofič.

1995 - novelacija zazidalnega načrta STANOVANJSKO-TURISTIČNO NASELJE LIVADE, Izola; sodelavec projektant Haris Brčkalija.

1995 - adaptacija in oprema STANOVANJE predsednika Rusije v Moskvi, Rusija; projektant Mladen Muck.

1995 - adaptacija in oprema PRIOR BANKA II, Minsk, Belorusija; sodelavec projektant Mladen Muck.

1995 - variantni idejni projekt ADMINISTRATIVNA ZGRADBA CARINARNICE, Tuapse, Rusija, 6 000 m2; sodelavec projektant Haris Brčkalija, Mladen Muck, sodelavka Barbara Kobe.

1995 - idejni urbanistično arhitekturni projekt WORLD TRADE & BUSINESS CENTRE VILNIUS, Litva, 80 000 m2; sodelavec projektant Haris Brčkalija.

1996 - idejni projekt TERME ROGAŠKA SLATINA, sodelavec projektant Haris Brčkalija in Mladen Muck.

1996 – javni natečaj TERME MORAVSKE TOPLICE, 8.000 m2, 1. nagrada; sodelavec projektant Haris Brčkalija.

1996 - ADAPTACIJA IN DOZIDAVA ŠOLE OREHEK v Kranju, 4.000 m2; realizacija: objekt izveden leta 1997; sodelavec projektant Mladen Muck, Haris Brčkalija.

1996 - VILA PIRNAT v Ljubljani, realizirano; projektant sodelavec Haris Brčkalija

1996 - POSLOVNI OBJEKT MERKUR - LAMELA II, Naklo, 5.000 m2, realizacija 1997; projektanti sodelavci Mladen Muck, Haris Brčkalija.

1996 - javni razpis Občine Kranjska gora za najboljšo rešitev TERME KRANJSKA GORA, 8.000 m2, 1. nagrada; projektant sodelavec Haris Brčkalija, Mladen Muck.

1997 - državni natečaj poslovne stavbe PALAČA REI, 12.000 m2, odkupna nagrada; soavtorji: Haris Brčkalija, Barbara Kobe, Lado Tratnik.

1997 - izdelava PGD in PZI dokumentacije za TERME 3.000, MORAVSKE TOPLICE, 8.000 m2; sodelavec projektant Lado Tratnik, Haris Brčkalija, Barbara Kobe; objekt izveden 1999.

1998 - vabljeni natečaj za urbanistično in arhitekturno zasnovo LJUDSKA PRAVICA v Ljubljani, pravna fakulteta in stanovanjsko poslovni kompleks na območju tiskarne.

1998 - državni natečaj PEDIATRIČNA BOLNICA v Ljubljani, 30.000 m2, 3. nagrada; soavtorji Haris Brčkalija, Vlado Tratnik, Barbara Kobe, Barbara Pregl, Damjan Bradač.

1998 - HOTEL ADMIRAL SLANO pri Dubrovniku, 4 zvezdice, 19.000 m2, izdelava IP 1997, PGD in PZI dokumentacije v letu 1998. V izgradnji; sodelavci: Haris Brčkalija, Barbara Pregl, Barbara Kobe, Uroš Pavasovič.

1998 - idejni načrt rekonstrukcije HOTELSKEGA KOMPLEKSA DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA za francoskega investitorja CLUB MEDITERRANEE, izdelan 1998; sodelavka Alenka Pučnik.

1998 - adaptacija VILE VERDERBER, projektirano in adaptirano 1998 - 99; sodelavka Barbara Kobe.

1999 - novelirani idejni projekt za TERME KRANJSKA GORA, 8.000 m2; sodelavca Lado Tratnik, Haris Brčkalija. Več nadaljnih novelacij IP v letu 1998, 99, po znanem “IZS MSA sporu“ Lajovic - Kobe investitor odstopi od gradnje na tej lokaciji.

1999 - idejni projekt REKONSTRUKCIJA HOTELA GARNI v kranjski Gori, 4.000 m2; sodelavci: Alenka Pučnik, Barbara Kobe, Vlado Tratnik.

2000 - Turistično stanovanjski poslovni center TPC LIVADE II IZOLA, , na območju 17 ha., 2. faza izgradnje kompleksa, ki ga je avtor Janez Kobe kot prvonagrajeni pridobil na Javnem jugoslovanskem natečaju leta 1977. Novelacijo zazidalnega načrta, projektirano pod vodstvom avtorja v letih 1997, 98., Mestni svet občine Izola potrdi julija 1999. Urbanistična in arhitektonska rešitev: avtor Janez Kobe, sodelavci Haris Brčkalija, Barbara Kobe, odg. projektant zazidalnega načrta: Gorazd Kobal .

2001 - apartmajsko poslovni objekti TPC LIVADE H1, H2, idejni projekt 1999, izvedeno 2002; sodelavci Haris Brčkalija, Barbara Kobe, Alenka Pučnik

2001 - stanovanjsko garažni objekti TPC LIVADE H5, H6, H7, idejni projekt 1999, izvedeno 2002; sodelavci Barbara Kobe, Haris Brčkalija.

2003 - rekonstrukcija HOTELA GOLF na Bledu in dozidava TERMALNEGA KOPALIŠČA z Wellnessom in savnami ter Kongresnih dvoran, 6000 m2, izbrani na vabljenem natečaju leta 2003, izvedeno 2004; sodelavci Lado Tratnik, Haris Brčkalija. Barbara Kobe, Renata Jozič.

2003 - apartmajsko poslovni objekti  TPC LIVADE H3, H4, idejni projekt 2001, novelacija in izgradnja 2004; sodelavca Haris Brčkalija, Renata Jozič.

2003 - centralni objekt TERMALNO KOPALIŠČE VODNI PARK, TPC LIVADE, 9.000 m2+ 6.000 m2 zaprtih in odprtih vodnih površin, idejni načrt 1999, PGD in PZI dokumentacija, novelacija 2005; sodelavci Lado Tratnik, Haris Brčkalija, Damjan Bradač.

2003 - ZUNANJE KOPALIŠČE VODNI PARK, TPC LIVADE, 5.500 m2 vodnih površin, 7.000 m2 plaž in parkovnih površin, idejni načrt 1999, PGD in PZI dokumentacija, novelacija 2005; avtorja Janez Kobe, Ana Ašič, sodelavca Haris Brčkalija, Lado Tratnik.

2005 - stanovanjski objekti TPC LIVADE H8, H9, H10, idejni projekt 1999, izvedeno 2007; sodelavci Haris Brčkalija, Renata Jozič, Niki Motoh.

2006 - idejni projekt HOTEL HORIZONT Orašac, Dubrovnik; sodelavci Haris Brčkalija, Niki Motoh.

2006 - idejni projekt BUSINESS CENTER METEOR v Moskvi, Rusija. Poslovni in trgovski prostori, hoteli, hokejska dvorana; sodelavci Haris Brčkalija, Niki Motoh.