nazaj   |   naprej
 
 
 
stanovanjski objekti
poslovno trgovski objekti
turistični objekti - hoteli in apartmani
termalna kopališča, wellnessi
bolnišnice in zdravilišča
REFERENCE:
stanovanjski objekti
TPC LIVADE IZOLA
objekti:H11
1995-2007
TPC LIVADE IZOLA
objekti:H8-H10
2004
TPC LIVADE IZOLA
Izola, objekt H5-H7
2002
TPC LIVADE IZOLA
objekti:H1-H4
2002-2004
TPC LIVADE (URBANIZEM)
Izola
idejni načrt izdelan 1999
STAN. NASELJE KOTLJE
pri Ravnah na Koroškem
1972
TURISTIčNI POSLOVNI IN STANOVANJSKI KOMPLEKS LIVADE IZOLA
Realizacija Turističnega poslovnega in stanovanjskega centra v Livadah Izola (17 ha.), 2. faza izgradnje kompleksa, po 1. nagradi na javnem Jugoslovanskem natečaju iz leta 1977. Večkratna novelacija zazidalnega načrta, projektirano pod vodstvom avtorja Janeza kobeta v letih 1997-98 mestni svet občine potrdi julija 1999. Na tem območju so že zgrajeni turistični poslovni in stanovanjski objekti H1-H4, H5-H7, v gradnji H8-H10 in Vodni park. Projektira se H11-H15.